Voor de vergoeding van prothetische hulpmiddelen waaronder de volledige prothese als ook de implantaat gedragen prothese (s) vallen is (soms) een aanvraag noodzakelijk. 

Contracten:

Wij hebben als Tandprothetische praktijk Hoogmoed bij een aantal zorgverzekeraars een contract, en kunnen / zullen dan uw nota elektronisch verzenden / indienen. (u hoeft geen geld mee te nemen)

Basisverzekering:

De hoogte van uw vergoeding is vast gelegd in de basis verzekering en bedraagt ​​ALLEEN voor de volledige boven- en of onderprothese 75% maar zie ook eigen risico.

Voor alle andere prothese typen dient u zelf een eigen bijdrage te betalen , raadpleeg altijd uw zorgverzekeraar als u niet voor verrassingen zult staan. !!

Aanvullende verzekering:

Heeft u bij uw zorgverzekeraar een aanvullende verzekering voor tandheelkundige hulp afgesloten, vraag dan via de helpdesk welke extra vergoeding u toe komt.

Eigen risico:

Altijd is er een eigen risico van u als patiënt, voor 2021 € 385, -  wat komt gerekend wordt als u voor een consult dan wel een behandeling.  

Aansprakelijkheid:

Voor welke behandeling dan ook kunt u een vergoeding krijgen voor de hoogte van de vergoeding die u krijgt uit de met uw afgesloten verzekering bij uw Zorg. ( zie ook leveringsvoorwaarden ONT )

Raadpleeg altijd uw zorgverzekeraar waar u recht op heeft !!!!